Ορμόνες

Οι ορμόνες που επηρεάζουν το βάρος . Οι ορμόνες είναι σημαντικές ουσίες που χρησιμεύουν ως χημικοί αγγελιοφόροι στο σώμα μας ( πηγή).

Διευκολύνουν σχεδόν κάθε σωματική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του μεταβολισμού, της πείνας και της πληρότητας. Λόγω της σχέσης τους με την όρεξη, ορισμένες ορμόνες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στο σωματικό βάρος.

Receive the latest articles in your inbox

Insert your email signup form below

[insert e-mail subscription form]