Αερόβια vs Αναερόβια Άσκηση

Photo of author
Written By misswebbie

aerovia askisi

Αναερόβια προπόνηση
Με την εξειδικευμένη αναερόβια προπόνηση πετυχαίνουμε:
–    αύξηση των αποθεμάτων ATP-CP στους ενεργούντες μυς
–    αύξηση της συγκέντρωσης και της δραστικότητας των ενζύμων που εμπλέκονται στον μηχανισμό
–    αύξηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στην υπερμέγιστη προσπάθεια
–    μεταβολή του γαλακτικού κατωφλιού.

Αερόβια προπόνηση
Οι προσαρμογές, που επέρχονται στο ανθρώπινο οργανισμό κατά την αερόβια άσκηση, οφείλονται στην ενεργοποίηση του ομοιοστατικού μηχανισμού για τη ρύθμιση της αυξημένης ζήτησης οξυγόνου στους σκελετικούς μύες.

Ως αποτέλεσμα οι μεταβολές που συμβαίνουν στα οργανικά συστήματα με την αερόβια άσκηση έχουν ως εξής:

Μυϊκό σύστημα:
–    αύξηση της ικανότητας των μιτοχονδρίων των μυϊκών ινών για παραγωγή ΑΤΡ
–    αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των μιτοχονδρίων
–    διπλασιασμός της ποσότητας των οξειδωτικών ενζύμων
–    αύξηση της εξάρτησης από τα λιπίδια ως πηγή ενέργειας
–    αύξηση του ρυθμού του μεταβολισμού υδατανθράκων
–    αύξηση της ποσότητας του γλυκογόνου που αποθηκεύεται στον μυ
–    ενεργοποίηση του «αερόβιου» προφίλ των μυϊκών ινών – όχι όμως και οριστική μεταβολή των ιστοχημικών χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένους τύπους μυϊκών ινών

Καρδιαγγειακό σύστημα:
–    αύξηση της χωρητικότητας της αριστερής κοιλίας και πάχυνση των τοιχωμάτων της
–    αύξηση του όγκου πλάσματος άρα και του συνολικού όγκου αίματος
–    αύξηση του όγκου παλμού
–    η ρύθμιση της καρδιακής παροχής κατά τη μετάβαση από την ηρεμία στην άσκηση, στους απροπόνητους πραγματοποιείται ουσιαστικά εις βάρος της καρδιακής συχνότητας ενώ στους προπονημένους υπάρχει αύξηση στον όγκο παλμού
–    Μείωση της αρτηριακής πίεσης λόγω της μείωσης των εκκρινόμενων συμπαθητικών ορμονών

Αναπνευστικές προσαρμογές:
–    αύξηση του πνευμονικού αερισμού. Ο λόγος είναι η αυξημένη παραγωγή CO2 καθώς υπάρχει αυξημένη παροχή Ο2
–    αύξηση της αντοχής των αναπνευστικών μυών, που έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη της δυσφορίας της αναπνοής και τη διατήρηση του πνευμονικού αερισμού της υπομέγιστης άσκησης σε χαμηλά επίπεδα
–    υπάρχει μείωση του αναπνευστικού ισοδύναμου, πράγμα που σημαίνει λιγότερες αναπνοές για την ίδια ποσότητα οξυγόνου άρα και λιγότερη κόπωση

Γενικά:
–    παρατηρείται μείωση του ποσοστού λίπους
–    βελτιώνεται η θερμορύθμιση
–    μειώνεται το ψυχολογικό στρες

Μάρκος Μελιόπουλος
Yoga and Pilates Instructor – Personal Trainer – Physiotherapist